Last week we studied about how Jesus healed two blind men. To avoid attention from his enemies and other reasons Jesus warned them not to tell anyone about their healing. But they were so full of thankfulness and amazement for their sight and new life that they could not but speak about Jesus. This is one of the marks of salvation—that we want to share the gospel with others. We don’t have to attend a seminary or be a Bible scholar but we just want to share the forgiveness and joy that believing in Jesus gives us. If fact, this is how Christianity and the gospel has spread to the whole world. However, there are still many in the world who are lost. Jesus is still looking to send out workers to the harvest field of the world. Jesus sees many in the world who are like sheep without a shepherd.

Минулого тижня ми вивчали про те, як Ісус зцілив двох сліпих. Щоб уникнути уваги з боку своїх ворогів і з інших причин Ісус попереджав їх нікому не говорити про їхнє зцілення. Але вони були настільки сповнені подяки та подиву за свій зір та нове життя, що не могли не говорити про Ісуса. Це одна з ознак спасіння - ми хочемо ділитися Євангелієм з іншими людьми. Ми не повинні відвідувати семінарію або бути біблеістом - ми просто хочемо ділитися прощенням і радістю, що дає нам віра в Ісуса. Насправді, таким чином християнство та Євангеліє поширилося на весь світ. Тим не менш, у світі є ще багато загублених. Ісус все ще шукає робітників, щоб послати їх на жнива цього світу. Ісус бачить багато людей в світі, які є вівцями без пастиря.

THE HARVEST IS PLENTIFUL BUT THE WORKERS ARE FEW

Жнива великі, та робітників мало

Matthew 9:32-38, Від Матвія 9:32-38                      (Sun.) 20/11/16

Key Verses: 9:37-38,Ключові вірші 9:37-38             Translator: Yana Barkhatova

“Then he said to his disciples, ‘The harvest is plentiful but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field.’”

“Тоді Ісус сказав Своїм учням: «Жнива великі, та мало робітників. Отже, моліться Господу, власникові врожаю, щоб послав робітників на Свої жнива”

I want to start by asking a question. Can you imagine living in the world without the ability to see? How sad it would be not to be able to see God’s beautiful creation. Thank God that we can see the work of God’s hands. However, there are many people in the world who are spiritually blind. Even though their physical eyes are good they cannot see who Jesus is. They cannot even praise God who created them and gave them the privilege to live in His world. In today’s passage Jesus heals the eyes of two blind men based on their faith. They believed that Jesus was the Messiah—the Son of David.

Я хочу розпочати задавши питання. Чи можете ви уявити життя на землі без здатності бачити? Як сумно могло б бути не мати можливості бачити чудове творіння Бога. Дякувати Богу, що ми можемо бачити справу божих рук. Однак, є багато людей в світі які духовно сліпі. Навіть якщо їхні фізичні очі в порядку, вони не можуть бачити хто такий Ісус. Вони не можуть навіть прославляти Бога який створив їх і дав їм привілей жити в Його світі. У сьогоднішньому уривку Ісус зцілює очі двох сліпих чоловіків опираючись на їхню віру. Вони вірять, що Ісус був Месією – Син Давидів.

JESUS, THE SON OF DAVID

Ісус, син Давидів

Matthew 9:27-31                                        13/11/16

Key Verse: 9:29                                          Translator Anna Sakivska

“Then he touched their eyes and said, ‘According to your faith let it be done to you....’”

Ісус торкнувся їхніх очей і сказав: «Оскільки вірите, що Я зможу зробити вас зрячими, то ж так тому і бути».

In this passage we learn two things about Jesus: He is approachable and He is touchable. He is the epitome of God incarnate who came to pitch his tent among men. He is not far off that we cannot know him personally. Through Jesus’ life and ministry we see that God wants to make a personal relationship with us and has a personal interest even in our daily life. In this passage Jesus raises a dead girl and heals a woman with a bleeding problem. In both cases someone comes to Jesus to seek his mercy. First is the dead girl’s father and the second is the woman with a bleeding problem. Jesus sympathizes with both of them and embraces their problems as his own. Today let’s all answer this question, “Why do you come to Jesus for?”

У цьому уривку ми дізнаємося дві речі про Ісуса: Він є доступним і Він є чуйним. Він є втіленням Бога, який прийшов, щоб явити себе людям. Він не так далеко, для того щоб ми не знали Його особисто. Через життя і служіння Ісуса ми бачимо, що Бог хоче мати особисті відносини з нами і має особистий інтерес навіть у нашому повсякденному житті. У цьому уривку Ісус піднімає мертву дівчинку і зцілює жінку з проблемою кровотечі. В обох випадках хтось приходить до Ісуса, щоб шукати його милість. По-перше батько загиблої дівчини і друга жінка з проблемою кровотечі. Ісус співчуває ним обом і сприймає їх проблеми як свої власні. Давайте всі сьогодні відповімо на  питання: "За чим ми прийшли до Ісуса?"

JESUS RAISES A DEAD GIRL AND HEALS A WOMAN

Ісус воскрешає мертву дівчину і зцілює жінку

Matthew 9:18-26                                                        (Sun.) 06/11/16                                             

Key Verse: 9:24a                                                       Translator: Yulia Khmelevska         

“…he said, ‘Go away. The girl is not dead but asleep.’”

Ісус сказав: «Вийдіть! Вона не померла, а просто спить»