In our study of Matthew’s gospel we have seen a progression revealing the power and authority of Jesus. Jesus showed his power to heal physical sicknesses. He showed his power over nature by stopping the storm by his one word of command. He showed his spiritual power by driving out demons. Today we learn that Jesus also has the authority to forgive sins which only God can do. As Jesus showed his power to drive out demons by allowing them to enter the pigs Jesus today shows us that he has authority to forgive sins by healing a paralytic.

У нашому вивченні Євангелія від Матвія ми бачили прогресію, яка розкриває силу і владу Ісуса. Ісус показав свою силу зцілювати фізичні недуги. Він показав свою владу над природою, зупинивши шторм одним своїм словом. Він показав свою духовну силу вигнанням демонів. Сьогодні ми дізнаємося, що Ісус має владу прощати гріхи, що може зробити тільки Бог. Як Ісус показав свою силу вигнавши демонів, дозволивши їм увійти в свиней, сьогодні Ісус показує нам, що він має владу прощати гріхи , зціливши паралізованного.

JESUS’ AUTHORITY TO FORGIVE SINS

Влада Ісуса прощати гріхи

Matthew 9:1-8                                                           09/10/2016

Key Verse: 9:6:                                            Translated by Nataliia Khmelovska

           

“’But so that you may know that the Son of Man has authority on earth to

            forgive sins…’ Then he said to the paralytic, ‘Get up, take your mat and

            go home.’”

6Але Я доведу вам, що Син Людський має владу на землі прощати гріхи». І мовив Він до паралізованого: «Вставай, бери постіль свою і йди додому!»

In today’s passage Jesus heals two men possessed by demons. This story seems unusual to us because we don’t often encounter demon-possessed people. We don’t know much about demon possession except what the Bible teaches. However, we should learn about demons from the Bible not what we see in movies. Satan would want us to believe that demons are not real but only man-made characters to scare people. But they are real spiritual beings which Jesus fought against and defeated. And they still exist among us today. However our focus should not be on demons but on Jesus. The main point is that there is only one who has authority to drive them out and his name is Jesus. At the name of Jesus demons tremble and fear so let’s put our faith in Jesus living in this world where the devil and his demons roam.

У сьогоднішньому Ісус зцілює двох чоловіків, одержимих демонами. Ця історія здається незвичною для нас, тому що ми не часто стикаємося з людьми, одержимими демонами. Ми не знаємо про це багато за винятком того, чого вчить Біблія. Проте, ми повинні дізнатися про демонів з Біблії, а не з того, що ми бачимо у фільмах. Сатана хотів би, щоб ми повірили, що демони не є реальними, але є лише штучними символами для залякування людей. Але вони справжні духовні істоти, проти яких боровся Ісус і яких Він переміг. І вони до сих пір існують серед нас сьогодні. Однак наша увага повинна бути спрямована не на демонів, а на Ісуса. Головне, що є тільки один той, хто має владу виганяти їх, і його звуть Ісус. Від імені Ісуса демонони тремтять та лякаються, так давайте ж повіримо в Ісуса, що живе в цьому світі, де бродять диявол і його демони.уривку

JESUS’ POWER TO DRIVE OUT DEMONS

ВЛАДА ІСУСА ВИГАНЯТИ ДЕМОНІВ

Matthew 8:28-34; Від Матвія 8:28-34                            Translated by Yana Barkhatova

Key Verse: 8:32a ;Ключовий вірш 8:32a                      02/10/16

“He said to them, ‘Go!’”

“ Ісус їм відповів: «Ідіть!»”

In today’s passage Jesus and his disciples encounter an unexpected storm at sea. We will see how differently the disciples and Jesus deal with this difficult situation. Sometimes in life unexpected things happen to cause us to fear—sickness, job issues, relationship problems, bad marks, etc. These real life issues can make us afraid. Real life issues also reveal how much faith we really have. As hot water reveals what kind of tea bag you have. Difficult life issues can show if we really believe God’s love for us or not. But we must remember that Jesus can calm all the storms of life. When we have faith in Jesus who has control over the winds and the waves we can overcome all fears and have victory over ourselves and over difficult life situations.

У сьогоднішньому уривку Ісус і його учні стикаються з несподіваною бурі на морі. Ми побачимо, як по-різному учні та Ісус впоралися з цією складною ситуацією. Іноді в житті несподівані речі змушують нас боятися- хвороби,  працевлаштування, проблеми відносин, погані оцінки і т.д. Ці реальні життєві обставини змушують нас боятися. Такі обставини у реальному житті також показують, скільки віри у нас дійсно є. Як гаряча вода проявляє, який чайний пакетик у вас є. Складні життєві проблеми можуть показати, чи ми дійсно віримо у Божу любов до нас чи ні. Але ми повинні пам'ятати, що, коли у нас є Ісус, він може заспокоїти всі бурі нашого життя. Коли у нас є віра в Ісуса, який має контроль над вітрами і хвилями, ми можемо подолати всі страхи і здобути перемогу над собою і над важкими життєвими ситуаціями.

WHY ARE YOU SO AFRAID?

Чому ти боїшся?

Matthew 8:23-27                                                      25/09/2016

Key Verse: 8:26                                              Translator: Yuliia Khmelovska

  

“He replied, ‘You of little faith, why are you so afraid?’ Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm.”

26Ісус сказав їм: «Чого ви злякалися, маловіри?» Тоді Він встав і наказав вітру й хвилям вгамуватися, і на озері запала тиша.