In today’s passage we will define what doubt is and how to overcome it. Doubting is a natural part of life. We doubt people who have bad habits of not telling the truth. We doubt many politicians who make many promises that they cannot keep. We may doubt in our Christian life too especially when we face difficulties. Even God’s most dedicated and faithful servants can fall into doubt from time to time. But they show their faithfulness to God by fighting through doubts and in the end putting total faith in God. Today we will see how John the Baptist fought through his personal doubts by seeking help from Jesus. Jesus’ answer was to tell John “what you hear and see.” We can overcome doubts when we see the clear evidence of God. There are more evidences to believe in God than not to believe.

У сьогоднішньому уривку ми визначимо, що таке сумнів і як його подолати. Сумнів є природною частиною життя. Ми сумніваємося у людях які мають погані звички не говорити правду. Ми сумніваємося у багатьох політиках, що роблять багато обіцянок, які вони не можуть тримати. Ми можемо сумніватися в нашому християнському житті теж, особливо, коли ми стикаємось з труднощами. Навіть Божі найвідданіші і найвірніші слуги можуть піддаватися сумнівам час від часу. Але вони показують свою вірність Богу, борючись із сумнівами і в кінці кінців покладаються цілковито на віру в Бога. Сьогодні ми побачимо, як Іоанн Хреститель боровся зі своїми особистими сумнівами, шукаючи допомоги у Ісуса. Відповідь Ісуса була скажіть Іоанну "що ви чуєте й бачите." Ми можемо подолати сумніви, коли ми бачимо явне свідчення/докази Бога. Є більше доказів вірити в Бога, ніж не вірити.

GO AND TELL WHAT YOU HEAR AND SEE

Ідіть і перекажіть Іоанові все те, що ви чуєте й побите

Matthew 11:1-6                                                      

(Sun.) 12/02/2017

Translator Anna Sakivska

Key Verse: 11:4:

           

“And Jesus answered them, ‘Go and tell John what you hear and see.’”

І сказав Ісус їм у відповідь: "Підіть, скажіть Іоанну, що чуєте і бачите

In today’s passage Jesus speaks about accepting him in a positive and negative perspective. This is because when a person accepts Jesus as his or her personal Savior it also means accepting his lordship over our lives. Yesterday we watched the movie “Hacksaw Ridge.” It was about a soldier Desmond who had convictions from the Bible. He would not compromise his conviction and he was persecuted by the other soldiers and even by his family. He was even willing to go to prison for it. But when he stood on Jesus’ side God used him to save the lives of 75 soldiers in the war. He even saved the lives of those who mocked him and persecuted him. When one fears and honors God he can overcome any situation no matter how impossible it might be. So today’s message is about how to live a Christian life worthy of Jesus.

У сьогоднішньому уривку Ісус говорить про прийняття його в позитивному та негативному світлі. Це відбувається тому, що, коли людина приймає Ісуса як свого особистого Спасителя це також означає визнання його панування над нашим життям. Вчора ми дивилися фільм "З міркувань совісті". Йшлося про солдата Десмонда, який мав Біблійні переконання. Він не міг йти на компроміс з його переконаннями і за це його ображали інші солдати, та навіть члени його родини. Він навіть був готовий піти за це до в'язниці. Але коли він стояв на стороні Ісуса Бог використовував його, щоб врятувати життя 75-ти солдатам у війні. Він навіть врятував життя тих, хто насміхався над ним і ображав його. Коли хтось боїться і шанує Бога, він може подолати будь-яку ситуацію, незалежно від того, наскільки  неможливою вона здається. Тож сьогоднішня проповідь про те, як жити християнським життям, гідним Ісуса.

THE ONES WORTHY OF JESUS

Ті, хто гідні Ісуса

Matthew 10:32-42                                                 

(Sun.) 05/02/2017

Key Verses: 10:37-38:

Translator: Nataliia Khmelevskya

            “Anyone who loves his father or mother more than me is not worthy of me;

anyone who loves his son or daughter more than me is not worthy of me;

and anyone who does not take his cross and follow me is not worthy of me.”

Той, хто любить батька чи матір, сина чи дочку свою більше, ніж Мене, не гідний Мене.

Хто не бере й не несе хреста страждання свого і не йде за Мною, той не гідний Мене.

From verses 24 to the end of chapter 10, Jesus teaches his disciples the cost and consequences of following him. One pastor said that Jesus did not call Christians to follow him to live but to follow him to die. There will be persecutions following believers, even from their own beloved families. Many will be thrown in jail and tortured because of their faith. To be a follower of Jesus is not for the faint of heart. All people suffer from some kind of fear. When we are in a fearful situation it’s either fight or flight. To conquer human fears we need to fear God. To fear God solves our fear problem of men. This is how believers can overcome all fearful situations in the world.

В послання від Матвія починаючи з  24 вірша та до кінця глави 10, Ісус вчить своїх учнів вартості і наслідків слідування  за Ним. Один пастор сказав, що Ісус не закликав християн слідувати за Ним, щоб жити, але слідувати за Ним, щоб померти. Будуть гоніння на послідовників Ісуса навіть від своїх власних улюблених сімей. Багато з них будуть кинуті до в'язниці та закатовані   саме через свою віру. Слідувати за Ісусом, відстоювати свою віру це не для слабких духом, если попроще - это не для слабонервных.  Всі люди мають  страхи. Коли ми знаходимося в незнайомій, некомфортній, або  страшній ситуації – ми або боремося або тікаємо. Для того, щоб перемогти людські страхи, ми повинні боятися Бога. Боятися Бога, шанувати думку Бога -  це вирішення наших страхів перед людьми. Ставлячи шану до Бога вище, головніше, за свої страхи. .Ось, як віруючі долають всі страшні ситуації в світі.

FEAR GOD, NOT MEN

Бійтеся Бога, а не людей

Matthew 10:24-31Від Матвія 10: 24-31                                              

(Sun.) January 29, 2017

Key Verse: 10:28, Ключовий вірш: 10:28

Translator: Viktoria Kersnovskya

"Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul.

Rather, be afraid of the One who can destroy both soul and body in hell."

І не лякайтеся тих, хто тіло вбиває, а душі вбити не може; але бійтеся більше Того, хто може й душу, і тіло вам занапастити в геєнні.