Пам’ятаєте, кілька тижнів тому, ми чули від Роба проповідь, яка більшою мірою стосувалася чоловіків, їх відповідальності за сім’ю та їх дій. Тоді для жінок тільки у кінці була поставлена дуже коротка, але нелегка задача – мати довіру та терпіння, дозволяючи недосконалому чоловіку вести сім’ю. Сьогоднішня проповіть більшою мірою стосується дівчат. Ми розглянемо практичний приклад, який не забувся навіть через 3 тис років, та дізнаємося про жінку яка увійшла в історію, за те, що не просто дозволила недосконалому чоловіку впливати на майбутнє цілої країни, але й дуже активно діяла, щоб допомогти йому прийняти та виконати Божу волю для нього та для свого народу. Це стало можливим тільки завдяки діям Дебори – жінки, яка була одночасно безстрашним патріотом, дружиною, проротчецею, правительницею, воїном, поетесою та матір’ю.   

Do you remember, a few weeks ago, we heard the message from Rob, which was more relevant to men, about their responsibility for family and their actions? At that time, only in the end of the message women were given a short but difficult task - to have trust and patience, allowing an imperfect man to lead a the family. Today message is more relevant for girls. We will look at one practical example, which was not forgotten even after three thousand years, where we find a woman who has made it into history,. She hadn't just allowed an imperfect man to influence the future of the whole country, but also had a very actively role to help him to accept and fulfill God's will for him and for the nation. This has become possible only through the actions of Deborah, a woman who was both a fearless patriot, a wife, a prophetess, a leader, a warrior, a poetess and a mother.

Дебора: роль жінки в житті на історії

Deborah: role of women in life and history

Суддів/Judges 4:1-14

Ключовий вірш: 14

14 І сказала Девора до Барака: Уставай, бо це той день, коли Господь дав Сісеру в твою руку. Ось Господь вийшов перед тобою. І зійшов Барак з гори Фавор, а за ним десять тисяч чоловік.

14 Then Deborah said to Barak, “Go! This is the day the Lord has given Sisera into your hands. Has not the Lord gone ahead of you?” So Barak went down Mount Tabor, with ten thousand men following him.

Thank God who blessed our Easter Conference last week at Radomicial. Now we will go back to our Matthew’s gospel study. For a quick review I would like to read 11:29, “Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul.” From this verse we learn that Jesus wants to give us all real rest. From the Bible we learn as early as the book of Genesis about the Sabbath rest. This is the day when we are to stop from secular work and worship God and refresh our souls. In today’s passage Jesus declared himself as the Lord of the Sabbath and thus equating himself with God. He proved his authority as Lord by healing a man with a shriveled man on the Sabbath. Instead of praising God for this miraculous healing the religious leaders decided to kill Jesus. To them Jesus’ words and actions on the Sabbath were violations to their traditions. Let’s learn today what it means that Jesus is the Lord of the Sabbath.

         Подяка Богу, який благословив нашу Пасхальну конференцію минулого тижня в Радомишлі. Тепер ми повернемося до нашого вивчення Євангелії від Матвія. Для швидкого огляду хочу прочитати Мт. 11:29 «Візьміть на себе ярмо Моє, і навчіться від Мене, бо Я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм.» З цього вірша ми дізнаємося, що Ісус хоче дати нам справжній відпочинок. У Біблії ми дізнаємося про це ще в книзі Буття, коли йдеться про відпочинок у Шабат, тобто у суботу. Це день, коли ми повинні зупинити від світської роботи, поклонятися Богові та освіжити нашу душу. У сьогоднішньому уривку Ісус оголосив себе Господом суботи і тим самим прирівняв себе з Богом. Він доказав свою владу, як Господь, зцілюючи у суботу навіть чоловіка, який мав суху руку. Замість того, щоб вихваляти Бога за це чудесне зцілення, релігійні лідери вирішили вбити Ісуса. Для них слова і дії Ісуса в суботу були порушенням їхніх традицій. Давайте дізнаємося сьогодні, що це означає, що Ісус - є Господь і суботи.

JESUS, LORD OF THE SABBATH

Ісус - Господь і суботи

30.04.17

Matthew, Матвія 12:1-14                            

Key Verse, Ключовий вірш: 12:8:

Translator: Roma Tsimura

“For the Son of Man is Lord of the Sabbath.”

Син Людський — Господь і над суботою.

Most people, especially young people, want to be recognized as a great person in way or another. When I ate in a restaurant in Georgia I heard a person wanted to be recognized as great by eating 50 dumplings. Actually, we all want to be great because God, who made us in is image, wants us to be so. But we really don’t know how to be great in the sight of God. One boxer used to boast, “I am the greatest.” Now, after being punched in the head so many times he suffered from Parkinson’s disease and shook uncontrollably. In today’s passage Jesus teaches us that John the Baptist was the greatest ever born of women. What were the human qualifications that made him great? Let’s learn from Jesus how to be truly great in the sight of God.

Більшість людей, особливо молодь, хочуть здобути визнання себе  як великої  особистості в тій чи іншій формі. Коли я їв в ресторані у Грузії я чув, що одна людина хотіла здобути визнання тим, що з’їсть 50 хінкалі. Насправді, всі ми хочемо, бути великими людьми, тому що Бог, який створив нас за своїм образом, хоче щоб ми були такими. Але насправді ми не знаємо, як бути визначними в очах Бога. Один боксер хвалився, "Я найвизначніший". Тепер, після великої кількості ударів в голову, він страждає на хворобу Паркінсона і безконтрольно труситься. У сьогоднішньому уривку Ісус вчить нас, що Іоанн Хреститель був найвизначнішою особою народженою людиною. Які він мав людські якості, що зробили його таким? Давайте вчитися у Ісуса, як по-справжньому бути великим в Божих очах.

TRUE GREATNESS IN THE KINGDOM OF GOD

Істинна велич у Царстві Божому

 

Matthew 11:7-15                                                                (Sun.) 05/03/2017

Key Verse: 11:11:                                                              Translator: Natasha Khmelevskaya

            “I tell you the truth: Among those born of women there has not risen anyone

            greater than John the Baptist; yet he who is least in the kingdom of God is

            greater than he.”

11 Істинно кажу вам: серед усіх людей, народжених на світі, не було ще ніколи більшого за Іоана Хрестителя, але найменший у Царстві Божому — все ж більший за нього.